Compliance Organisatie

Door de sterke internationale groei van ons bedrijf en de toenemende wettelijke vereisten is Compliance van groot belang geworden. Daarom hebben wij een Compliance Management Systeem opgezet. Indien er aanwijzingen zijn van (potentiële) wetsovertredingen met betrekking tot de Martin Braun-Gruppe, heeft u de mogelijkheid om ons - desgewenst volledig anoniem - een bericht te sturen via onze Compliance Hotline. De Compliance Hotline staat ter beschikking van alle medewerkers, maar ook van derden. Alle gemelde zaken worden strikt vertrouwelijk behandeld. Wij zullen elke melding zorgvuldig onderzoeken en, indien nodig, actie ondernemen.

Compliance Hotline van de Martin Braun-Gruppe
www.report-securely.eu/martinbraungruppe

U kunt zich ook via e-mail rechtstreeks tot de Compliance-organisatie van ons bedrijf wenden.

Raadpleeg hiervoor: compliance@martinbraun.de

Naast een interne melding is het ook mogelijk om meteen een melding te doen via externe meldingskanalen. Elke EU-lidstaat heeft hiervoor zijn eigen nationale rapportageautoriteit opgericht.